خدمات ما

محصولات و خدمات ما شامل موارد زیر است که با کلیک کردن بر روی “جزئیات بیشتر” می توانید وارد هر دسته بندی شوید و دستگاه موردنظر خود را پیدا کنید.

لوازم مصرفی

لوازم مصرفی

لوازم مصرفی شامل انواع شیشه، مایعات استاندارد، سیم ها و …

جزئیات بیشتر

قطعات یدکی

قطعات یدکی

قطعات یدکی انواع دستگاه ها ازجمله فلیم فوتومتر،کلرسنج و …

جزئیات بیشتر

تجهیزات عمومی

تجهیزات عمومی

تجهیزات عمومی شامل انواع فلیم فتومتر، pH متر، کدورت سنج و …

جزئیات بیشتر

نمایش 2 نتیحه

پراب ضخامت سنجپراب ضخامت سنج خارج از موجودی

پراب ضحامت سنج اولتراسونیک

53.0 $

این ضخامت سنج توانایی اندازه گیری مواد مختلف فلزی، غیرفلزی و … دارد. برای اطلاعات بیشتر و یادگیری کار با دستگاه به بخش خدمات مراحعه نمایید.