خدمات ما

محصولات و خدمات ما شامل موارد زیر است که با کلیک کردن بر روی “جزئیات بیشتر” می توانید وارد هر دسته بندی شوید و دستگاه موردنظر خود را پیدا کنید.

لوازم مصرفی

لوازم مصرفی

لوازم مصرفی شامل انواع شیشه، مایعات استاندارد، سیم ها و …

جزئیات بیشتر

قطعات یدکی

قطعات یدکی

قطعات یدکی انواع دستگاه ها ازجمله فلیم فوتومتر،کلرسنج و …

جزئیات بیشتر

تجهیزات عمومی

تجهیزات عمومی

تجهیزات عمومی شامل انواع فلیم فتومتر، pH متر، کدورت سنج و …

جزئیات بیشتر

مشاهده همه 3 نتیجه