پرسش ها و پاسخ های متداول

نحوه تحویل دستگاه به ما چگونه است؟

شما می توانید دستگاه را هم به صورت حضوری و هم با پست سفارشی به ما تحویل دهید.

.

نحوه برآورد هزینه به چه صورت است؟

پس از اینکه دستگاه توسط شما به واحد تعمیرات شرکت تحویل داده شد، مشکل دستگاه بررسی می شود با و با توجه به میزان خرابی دستگاه بازه هزینه ای به شما اعلام می شود.

.