نمایش 1 نتیحه

پراب ضخامت سنجپراب ضخامت سنج خارج از موجودی

پراب ضحامت سنج اولتراسونیک

53.0 $

این ضخامت سنج توانایی اندازه گیری مواد مختلف فلزی، غیرفلزی و … دارد. برای اطلاعات بیشتر و یادگیری کار با دستگاه به بخش خدمات مراحعه نمایید.