تعمیر pH متر مدل ۷۲۰ inolab

اطلاعات پایهمشخصاتدستورالعمل کار با دستگاهعیب یابی اولیه/کالیبراسیوناطلاعات پایه مقدمه بعد از توزین و دما، اندازه‌گيری pH از مهمترین پارامترهای مورد توجه در آزمایشگاه‌ها می‌باشد. مقدار pH با اندازه‌گیری فعالیت یون هیدروژن تعیین می‌شود و از اين طريق اسیدی یا بازی‌بودن نمونه مشخص می‌شود. تعيين pH در فرآیندهای بیوشیمیایی، شیمیایی و بیولوژیکی ضروری و مهم است. این…

تعمیر کلرسنج شرکت Hydro مدل RAH-210

اطلاعات پایهمشخصاتدستورالعمل کار با دستگاهعیب یابی اولیهدانلودهااطلاعات پایه آشنایی با روش های متداول کلرسنجی کلرزنی متداولترین روش گندزدایی آب است. استفاده از کلر و ترکیبات آن در حال حاضر عامل اصلی گندزدایی آب آشامیدنی در تمام شهرهای کشور می باشد. کلرسنجی به روش رنگ سنجی، مرسوم ترین روش اندازه گیری کلر باقیمانده می باشد. روش…

همزن حرارتی مغناطیسی ایکا

تعمیر همزن و هیتر مغناطیسی برند IKA

اطلاعات پایهمشخصاتدستورالعمل کار با دستگاهعیب یابی اولیهاطلاعات پایه هیتر استیرر دیجیتال هیتر استیرر دیجیتال یا همزن مغاطیسی (Heater Stirrer) جز دستگاه های رایج و پرکاربرد در آزمایشگاه های شیمی، تحقیقاتی، مهندسی و … می باشد. در ساختار این دستگاه از برترین تکنولوژی های روز یا رعایت اصول ایمنی و فنی مطابق استانداردهای بین المللی استفاده…

فلیم فتومتر BWB

تعمیر فلیم فتومتر BWB

اطلاعات پایهمشخصاتدستورالعمل کار با دستگاهعیب یابی اولیهدانلود هااطلاعات پایه تاریخچه به نظر می رسد طیف سنجی اتمی قدیمی ترین روش برای تعیین عناصر است. این تکنیک ها در اواسط قرن نوزدهم معرفی شدند که طی آن بونسن[۱] و کروشوف[۲] نشان دادند که تابش منتشر شده از شعله های آتش بستگی به عنصر مشخصه در شعله…