دتکتور اولتراسونیک تشخیص شکاف Tru-Sonic

اطلاعات پایهمشخصاتدستورالعمل کار با دستگاهعیب یابی اولیهدانلودهااطلاعات پایهمقدمه تست های غیر مخرب یا Non-destructive Testing آرایه وسیعی از تکنیک‌ها برای ارزیابی مواد بدون تغییر آنها هستند. اشعه ایکس (X-Ray) و دیگر روش‌های تصویر برداری اجازه می‌دهد به افراد که داخل یک ماده را برای نقص هایی مثل ترک و شکاف بدون ایجاد هر گونه آسیب…