فلیم فتومتر شروود کورنین

تعمیر فلیم فتومتر شروود Sherwood مدل ۴۱۰

اطلاعات پایهمشخصاتدستورالعمل کار با دستگاهعیب یابی اولیهاطلاعات پایهتاریخچه sherwood-scientific تاریخ شروود[Sherwood] به بیش از ۷۰ سال پیش و به یکی از شرکت های پیشین آنها، یعنی Evans Electroselenium Ltd برمی گردد که یک شرکت تاسیس شده توسط آرتور ایوانز در اواخر ۱۹۳۰s بوده و تمرکز آن بر برنامه های کاربردی فتوسل سلنیوم بوده است. دستگاه…

فلیم فتومتر BWB

تعمیر فلیم فتومتر BWB

اطلاعات پایهمشخصاتدستورالعمل کار با دستگاهعیب یابی اولیهدانلود هااطلاعات پایهتاریخچه به نظر می رسد طیف سنجی اتمی قدیمی ترین روش برای تعیین عناصر است. این تکنیک ها در اواسط قرن نوزدهم معرفی شدند که طی آن بونسن[۱] و کروشوف[۲] نشان دادند که تابش منتشر شده از شعله های آتش بستگی به عنصر مشخصه در شعله دارد.…