ضخامت سنج MMX-6 برند داکوتا

تعمیر ضخامت سنج اولتراسونیک MMX-6 برند Dakota

اطلاعات پایهمشخصاتدستورالعمل کار با دستگاهعیب یابی اولیهدانلودهااطلاعات پایه تاریخچه ضخامت سنج اولتراسونیک به آن [(Ultrasonic thickness gauge (UTM] نیز گفته می شود. اولین ضخامت سنج اولتراسونیک در سال ۱۹۶۷ توسط ورنر سابک (Werner Sobok)، یک مهندس لهستانی از کاتوویک (Katowice) ساخته شد. این اوین ضخامت سنج اولتراسونیکی است که سرعت امواج منتشر شده درون نمونه…

فلیم فتومتر شروود کورنین

تعمیر فلیم فتومتر شروود Sherwood مدل ۴۱۰

اطلاعات پایهمشخصاتدستورالعمل کار با دستگاهعیب یابی اولیهاطلاعات پایه تاریخچه sherwood-scientific تاریخ شروود[Sherwood] به بیش از ۷۰ سال پیش و به یکی از شرکت های پیشین آنها، یعنی Evans Electroselenium Ltd برمی گردد که یک شرکت تاسیس شده توسط آرتور ایوانز در اواخر ۱۹۳۰s بوده و تمرکز آن بر برنامه های کاربردی فتوسل سلنیوم بوده است.…