“خدمات شرکت سامان تجهیز بنیان

 

  • تعمیرات موردی و اضطراری تجهیزات 
  • نصب، راه اندازی، کالیبراسیون و تنظیم دستگاه
  • ارائه مشاوره تخصصی سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه ها
  • ضمانت تعمیرات تا ۲ سال
  • خدمات پس از تعمیرات تا ۱۰ سال

برخی از شرکت هایی که واحد تعمیرات و نگهداری (لب فیکس)، تعمیرات آنها را بر عهده دارد در زیر مشاهده می کنید. 

تعمیرات محصولات BWB

انواع فلیم فوتومتر

تعمیرات محصولات IKA

هیتر استیرر، شیکر، ویسکومتر و …

تعمیرات محصولات WTW

کلر سنج، کدورت سنج، نظارت بر کیفیت آب و …

تعمیرات محصولات Hach

شرکت آمریکایی هچ تولید کننده انواع:

کلرسنج، کیت های آنالیز، کدورت سنج و …

تعمیرات محصولات شروود

تولید کننده انواع فلیم فتومتر

تعمیرات محصولات Olympus

شرکت آمریکایی المپوس تولید کننده 

انواع XRF  و …