“تعهدات این مرکز”

 

  • تحویل به موقع
  • کالیبراسیون و تنظیم دستگاه
  • ضمانت خرید تا ۲ سال
  • خدمات پس از فروش تا ۱۰ سال

برخی از شرکت هایی که واحد تعمیرات و نگهداری (لب فیکس)، تعمیرات آنها را بر عهده دارد در زیر مشاهده می کنید. 

تعمیرات محصولات BWB

انواع فلیم فوتومتر

تعمیرات محصولات IKA

هیتر استیرر، شیکر، ویسکومتر و …

تعمیرات محصولات WTW

کلر سنج، کدورت سنج، نظارت بر کیفیت آب و …

تعمیرات محصولات Hach

شرکت آمریکایی هچ تولید کننده انواع:

کلرسنج، کیت های آنالیز، کدورت سنج و …